Historisk - Medeltid - Pistol - Sporting - Target

Män - Kvinnor - Alla

Inomhus - Utomhus - 2D/3D - Alla

Här är Svenska Armborstunionens officiella rankinglistan över de aktiva armborstskyttarna som finns i vårt land. För beräkningsgrunden ligger hur många skyttar det var i en tävling, vilken status tävlingen hade och hur länge sedan det var den gick av stapeln.

Eftersom det är en ranking av svenska skyttar så kommer endast tävlingar med minst tre svenska skyttar att tas med i denna ranking. Resultaten från tävlingarna måste dessutom vara inrapporterade till www.armborst.se eller vara publicerade på Svenska armborstunionens (SAU) hemsida, i Armborstnytt eller på WCSAs hemsida.

Detaljerad beskrivning: Man får poäng beroende på hur många som deltar i tävlingen (i omvänd ordning). Denna summa multipliceras med statusen på tävlingen som kan vara:

1 för mindre tävling men där åtminstone tre skyttar från top 15 deltar.
10 om tävlingen är sanktionerad av Svenska Armborstunionen (SAU).
20 om det är SM-status på tävlingen eller högre (t.ex. EM och VM).

Tillslut divideras summan med antalet år sedan tävlingen avgjordes.

Armborstskyttet i Sverige är uppdelat på tre olika klasser, Klicka på vilken klass du vill se resultat ifrån.

Exempel (i exemplet är det år 2017): Är det femton skyttar i ett SM 2015 ger en andraplacering 14p (för antalet skyttar-1) detta multipliceras med 20 för SM status och divideras med 2 (2017-2015). Det är alltså bättre ur rankingsynpunkt att komma sämre placerad i SM än att vinna en liten klubbtävling, Och en femteplats i år i SM slår högre än en SM-titel från förra året. Rankinglistan ändras efter varje tävlingsresultat som inkommer till armborst.se. Man gynnas något i rankingsynpunkt att delta i många tävlingar (eftersom alla tävlingar ger något poäng).


Förklaring av de tre klasserna finns här.


Har du synpunkter? Dela med dig av dem till här.

I samarbete med
www.armborst.se