Analys av grav 74 från Ajvide i Eksta sn, Gotland.
ej publ. på annan plats

På uppdrag av Johan Norderäng vid högskolan på Gotland har en barngrav från Ajvide i Eksta sn, Gotland undersökts. Hela skelettet finns bevarat och benen är överlag hela. Det enda som saknas av skelettet är ett fåtal finger-, tå- mellanhands- och mellanfotsben, några kotfragment och något tandanlag. Alla ben i graven härrör sig från en och samma individ.

För en bedömning av ålder kan sammanväxning av element, tandbildning och rörbenens längd användas. Kilbenet (os spenoidale) är bra att studera då kroppen växer samman med de mindre vingarna vid födseln. Detta har skett och barnet tycks ha varit fullgånget och framfött. Eftersom alla ben är mycket små är det inte troligt att barnet levt någon längre tid. En rimlig bedömning är att det inte överlevt sin första månad.

Tab 1: Mätning av alla hela rörben.
Sindx
Humerus69,269,1
Ulna64,264,5
Radius56,355,6
Femur80,980,0
Tibia69,870,1
Fibula65,866,3
Mc I11,2-
Mc II14,114,2
Mc III15,015,2
Mc IV12,712,9
Mc V11,411,5
Mt I13,713,8
Mt II-15,5
Mt III14,514,8
Mt IV13,813,7
Mt V12,913,1

Analysen är gjord den 2 december 2003 av fil. mag. Gustav Malmborg, Högskolan på Gotland.