Analys av ben från Ajvide i Eksta sn, Gotland, grävsäsongen 2003.
ej publ. på annan plats

På uppdrag av Johan Norderäng vid högskolan på Gotland har ett urval av benfynd från Ajvide, Eksta sn. Gotland analyserats. Syftet har varit att kunna bekräfta att det rör sig om mänskliga ben utspridda på ett större område och att undersöka om fragmenten härrör från en eller flera individer. Några fragment har valts ut av andra orsaker.

Människa Homo sapiens): Av de genomgångna 74 fragmenten är 44 (59%) mänskliga. Det finns fragment från både kranium och från det postkraniala skelettet. Det går att spåra minst tre individer från materialet. Ett barn ca. 5-10 år, en yngre vuxen (20-40år), denna individ skulle kunna vara en man, och en äldre individ (50+).

Två ben har mätts för en kroppslängdsberäkning, ett lårben (394mm) och ett armbågsben (260mm). Dessa två ben har inte kunnat åldersbedömas mer än till att de är vuxna och beräkningarna visar en kroppslängd på 152 resp. 167cm (enl. Sjvøld 1990).

Två ben har könsbedömts, en underkäke som tillhörande man? (i åldern 20-40) och ett lårben tillhörande man (i åldern 18+).

Svin (Sus scrofa): De svinben som förekommer i materialet är till största delen ben som i fält bedömts som mänskliga. Tre av fragmenten är bearbetade, ett skenben, ett mellanfotsben och en tand.

Säl (Phoca sp.): De sälben som analyserats är uteslutande sådana som i fält bedömts vara mänskliga.

Hund och räv (Canis fam. et vulpes vulpes): Fyra käkar är funna och av dem är en från hund och tre från räv?, men dessa kan även häröra från en liten hund.

Hjortdjur (Cervid sp.): utgörs av ett hornfragment.

Fågel (Aves sp.): Två fragment, ett litet rörbensfragment och en klo. Klon har artbedömts till örn (Accipitriadae sp.) men det gick inte att bestämma till kungsörn (Aquila chysaetos)- eller havsörn (Haliaeetus albicilla).

Fisk (Pisces sp.): En s.k. störplatta finns i materialet. Stören är en sötvattensfisk men kan förekomma i Östersjön. Störens skelett består av brosk och det enda som återfinns är sköldplattorna (fjäll) längs fiskens sidor.

Analysen är gjord den 11 december 2003 av fil. mag. Gustav Malmborg, Högskolan på Gotland.