Några av mina arbeten:

  Osteologi:

Spädbarn, Mylingar och "di sma"

Graven i periferin

Osteology for the new millenium

Nio Mårdar och en jakt

 

Från ben till individ

 

Spädbarn i latrinbrunnen

 

 

SQL för osteologer

 

 

Konsten att koda ett fragment

 

 

Mankhöjder och kroppslängder

 

  Osteologiska analyser:

 

Berget 23, Visby

 

 

Två barngravar från St. Ihre

 

 

Viby gård, Sollentuna

 

 

Liffride 1:18, Alskog

 

 

Fiskekrokar från Ajvide, Eksta

 

 

Grav 74, Ajvide, Gotland

 

 

Ben från Ajvide, Gotland

 

 

Fyra pärlor från Spillings, Gotland

 

  Arkeologi:

Begravningsseder vid Skateholm

   

 

Skeppssättningar på Gotland

 

Visby en medeltidsstad

Lilla Karlsö

  Religionshistoria:

Om religionernas uppkomst

 

Uppsatser med symbolen finns i sin helhet för nerladdning från denna sida (pdf-format).
However, when you shake the replica watches, it still has a rattle. It sounds like something (quite large) is loose or has come free inside the rolex replica body. I took your advice and paid a visit to my local rolex replica sale. He shook the watch and said it sounds like the rotor rolex replica sale? He said he would not work on it as it was a panerai replica sale. I now feel that these replica watches sale are defiantly broken. I want to either. Send it back to you and you send me a replacement or send it back to panerai replica and get a refund.