Spädbarn, mylingar och "di sma"
Detta är en sammanfattning av artikeln
som i sin helhet är publicerad 2005
i Gotländskt Arkiv (vol. 77).

Denna artikel diskuterar synen p?barn och barnbegravningar under medeltiden utifrån ett fynd av ett spädbarnsskelett i en latrinbrunn i ett av de medeltida stenhusen i Visby. Artikeln berör frågan om gravrätt för odöpta barn, problematiken kring bristen p?barnlämningar p?medeltida spädbarnsdödligheten under medeltiden och föreställningar kring dödfödda barn, oäkta barn och barn som tagits av daga vid födseln.

I diskussionen tar vi upp det kristna samhällets syn p?och hantering av oäkta barn och berör även frågan kring de folkliga föreställningar som funnits kring barn och barnbegravningar. Dopet som en nödvändighet för gravrätt tas upp och de olika begravningssakramentens betydelse för att den döde inte skall g?igen diskuteras utifrån medeltida rätt och arkeologiskt material.

Vi diskuterar kopplingen till det i etnologiskt material stora komplex av föreställningar om "de sm?under jorden" som ofta förekommer i sägner om havandeskap, barnafödande och dop. "Di sma" bor under en stor sten, ett gammalt träd eller stenrösen. I några bronsåldersrösen har man funnit spädbarn och från Hau-röset har dessa 14C-daterats till högmedeltid.

All I wish to do is return the rolex replica sale and parts of the Swiss Replica Watches I presently have, you and/or your rolex replica sale would then benefit from physical examination of said pieces and parts. We entered into a rolex replica sale for purchase and delivery of tangible goods. Thank you once again for your panerai replica sale and consideration in this matter. As it appears the financial replica watches sale have already been addressed, I await your instructions regarding return of the rolex replica uk to your custody.