Osteologisk analys av fiskekrokar från Ajvide
ej publ. p?annan plats

Inledning

Ben kan vara svåra att bestämma när de är fragmenterade. Det gör det inte lättare när de är bearbetade och de karaktäristiska dragen försvinner i behandlingen. Här kommer en analys av drygt 430 fiskekrokar från Ajvide att presenteras.

Syftet med analysen var att se om det gick att avgöra vilka benslag krokarna är gjorda i och om möjligt vilken art. Resultatet visar att fiskekrokarna är mycket svårbedömda.rolex replica sale

Resultat

Det tydligaste resultatet är att det är långa rörben som främst har använts i tillverkningen. 89% av alla krokarna var tillverkade av rörben. Restrerande 11% var tillverkade av svinbetar. För förtydligande kan sägas att inga krokar av hor återfanns i materialet.panerai replica sale

Av de krokar tillverkade av rörben kunde 7 stycken (ca 3%) bestämmas till benslag och art. Sex av dessa härrörde från svin och ett fragment från skenben av säl. Svinbenen var fyra från skenbenet och en från överarm. Det sista fragmentet var från ett vadben, men det är tveksamt om detta fragment härrörde från en fiskekrok.rolex replica sale

De 30 fiskekrokarna av svinbetar hade de flesta delar av emaljen kvar även om största delen av krokarna var gjorda av dentinet. D?svinbetar är typiska var det lätt att artbedömma dessa och resultatet skall inte tolkas som att dessa var vanligast.replica watches sale

Tolkning

Av rörbensfragmentens form att döma s?viste dessa hantverkare vad de gjorde och att de skulle göra fiskekrokar när de började forma benet. Denna slutsats drar jag efter att sett att samma rundade form av kroken som liknar den form många brända fragment får nar de spräcks. När hantverkaren sedan får flisan behövs bara själva kroken/hullingen skäras till.

Även om det inte syns i bedömningen tycks det som att skenbenet var ett bra ben för tillverkning av fiskekrokar. Dels för att flera av de identifierade fragmenten härrörde från skenbenet dels för att detta ben återfinns de former som många av de övriga oidentifierade rörbenenskrokarna har.


Analysen gjord april 2001