Analys av tv?barngravar från St. Ihre, Hellvi sn, Gotland
ej publ. p?annan plats

P?uppdrag av Lena Thunmark Nylén har tv?barngravar (208 B och 236) från gravfältet St. Ihre i Hellvi sn p?Gotland analyserats. Det är endast det mänskliga benmaterialet som studerats.

Grav 208 B
Ben från olika delar av kroppen fanns bevarade, av de långa rörbenen fanns båda överarmarna (humerus), höger lårben (femur) och båda skenbenen (tibia) bevarade. Vissa av dessa var avbrutna men med fina sekundära brottytor, s?det var ingen svårighet att mäta benen i sin fulla längd. Av kranieben fanns lite skalltak samt lite av över- och underkäke (mandibula och maxilla). I övrigt fanns delar från bäcken (coxae), revben (costae), kotor (vertebrae) och skulderblad (scapula) bevarade.

Tab 1: Längd p?lårben (femur) och överarmsben (humerus)
Femur Dx 85,46 mm
Humerus Sin 76,99 mm
Humerus Dx 76,39 mm

Av längderna p?rörbenen kan man sluta sig till att barnet var runt halvåret gammalt när det dog. D?inga tänder i käkarna hade brutit igenom s?borde barnet vara under sex månader. En rimlig bedömning av åldern p?detta barn är att det blev ca 3-6 månader gammalt (Infant).

Grav 236
Denna grav bestod endast av ett fragment, en bit av bäckenbenet (os ilium), det är därför mycket svårt att göra en bedömning utifrån detta fragment. Men genom jämförelse med bäckenbenet från grav 208 B är bedömningen att benet från grav 236 är något större (ca 25%) än det från grav 208 B. En uppskattning av ålder blir d?att detta barn är som mest ett halvt år äldre än det föregående barnet. Troligt är dock att det inte ens skiljer s?mycket som ett halvt år.

Bedömningen av grav 236 är osäker men ca sex månader till ett år (Infant).

Analysen är gjord den 29 oktober 2003 av fil. mag. Gustav Malmborg, Högskolan p?Gotland.

Please excuse my oversight, obviously my previous rolex replica sale of my situation was unclear. You indicated below that I believe swiss replica watches you told me. Therefore I would understand you to realize, as I explained, we do not possess a digital replica watches. I would be inconvenienced further than I already have replica watches uk and suffer additional expense to secure same. Further, I fail to understand how a swiss replica watches to show the situation to your factory is going to help me.