Mina program:

Kroppslängd- och Mankhöjdsberäkning


Beräkna mankhöjden på ett djur utifrån längden på en ben. Det finns även flera formler fär att beräkna kroppslängden på en människa. Detta är en web-tjänst och ingen självständig applikation.

Medeltidskalender (v. 1.0)

Det finns en medeltidsförening som heter Society for Creative Anachronism och de har sin egen tideräkning (från det att föreningen startade). Här finns en "goggle gadget" som en kalender men istället för vanlige år visar den SCA-år och Styringheims (den Gotländska delen av föreningen) år.