SVENSKA ARMBORST UNIONEN S.A.U.

==På gång just nu==


Vid årsmötet 14 mars valdes Magnus Ek (Tyresö) till ny ordförande för SAU. Till styrelsen valdes även Stefan Eriksson (borlänge) in som ledamot i styrelsen.
SAU är ett nationell idrottsförbund som tillvaratar armborstskyttarnas intresse i Sverige. SAU är sin sin tur medlem i det internationella förbundet World Crossbow Shooting Assosiation WCSA.

Förbundet startade officiellt 1979 och trots att vi är en liten nation till antalet innevånare har vi radat upp framgångar internationellt genom åren och är en fruktad nation med flera världsmästare.