SVENSKA ARMBORST UNIONEN S.A.U.

==På gång just nu==


Vi ser nu fram emot ett spännande 2023 som redan startat med inomhus-SM i pisolarmborst och snart följs detta med fler spännande tävlingar och inte minst ser vi fram emot VM i Indien i Oktober.

Självklart tar vi gärna emot förslag/tankar på annat som ni som medlemmar har funderat på.
Skicka oss gärna ett mail på info@armborstunionen.se
Vänliga hälsningar ifrån SAU’s styrelse
SAU är ett nationell idrottsförbund som tillvaratar armborstskyttarnas intresse i Sverige. SAU är sin sin tur medlem i det internationella förbundet World Crossbow Shooting Assosiation WCSA.

Förbundet startade officiellt 1979 och trots att vi är en liten nation till antalet innevånare har vi radat upp framgångar internationellt genom åren och är en fruktad nation med flera världsmästare.