SVENSKA ARMBORST UNIONEN S.A.U.

==På gång just nu==


Nytt år och nya mästare. SM inomhus är avgjort och Svenska mästare är: Keijo Stridh (target och pistol), Lena Eklund (Medeltid) och Andreas Fritz (Sporting).

Rankingen är uppdaterad 2018-04-19SAU är ett nationell idrottsförbund som tillvaratar armborstskyttarnas intresse i Sverige. SAU är sin sin tur medlem i det internationella förbundet World Crossbow Shooting Assosiation WCSA.

Förbundet startade officiellt 1979 och trots att vi är en liten nation till antalet innevånare har vi radat upp framgångar internationellt genom åren och är en fruktad nation med flera världsmästare.