SVENSKA ARMBORST UNIONEN S.A.U.

==På gång just nu==


Nu är skytteåret 2018 avslutat och i och med SM helgen inomhus har de första mästarna 2019 korats och ny styrelse valts för SAU. Resultaten från SM finns på www.armborst.se och rankingen är uppdaterad efter tävlingen. Stort grattis till de nya SM vinnarna!


SAU är ett nationell idrottsförbund som tillvaratar armborstskyttarnas intresse i Sverige. SAU är sin sin tur medlem i det internationella förbundet World Crossbow Shooting Assosiation WCSA.

Förbundet startade officiellt 1979 och trots att vi är en liten nation till antalet innevånare har vi radat upp framgångar internationellt genom åren och är en fruktad nation med flera världsmästare.