SVENSKA ARMBORST UNIONEN S.A.U.

==På gång just nu==


Årsmötet 2021 kommer ske digitalt på zoom: https://uu-se.zoom.us/j/68602872073 den 14 april (se mer info under tävlingar).
SAU är ett nationell idrottsförbund som tillvaratar armborstskyttarnas intresse i Sverige. SAU är sin sin tur medlem i det internationella förbundet World Crossbow Shooting Assosiation WCSA.

Förbundet startade officiellt 1979 och trots att vi är en liten nation till antalet innevånare har vi radat upp framgångar internationellt genom åren och är en fruktad nation med flera världsmästare.