Kontakta SAU

Vill du komma i kontakt med SAU rekomenderar vi att du skrivar ett mail till.

Ordförande för SAU är:

Magnus EK, Tyresö
(Ordförande)
tel:
epost: info@armborstunionen.se

Org. nr 817602-7426
Plusgiro nr. 466 08 37-8

Anslutningsavgiften för 2021 är 600:-