Årsmöte

Härmed kallas alla föreningar till årsmöte i Svenska armborstunionen (SAU). Årsmöterförhanlingarna äger rum i direkt anslutning till första dagens Sm tävlingar (den 10 mars) i Tyresös Bågskytteklubbs lokaler).

Alla intresserade har närvaro och yttranderätt men bara representanter utsedda av resp. förening äger rösträtt. Representanter skall ha med fullmakt från sin förening.

Ingen föranmälan till årsmötet men om ni inte tänker delta under dagens tävlingar är det bra om ni hör av er så vi vet att ni väntas komma.

Mer info och handlingar finns här.

Välkomna /Styrelsen