Årsstämma i Svenska armborstunionen

Årstämman 2013 kommer hållas i samband med inomhusSM i Göteborg. Alla skyttar är välkomna att delta i förhandlingarna även om det bara är ombud för röstberättigade föreningar som får rösta på mötet. Kom ihåg att alla ombud skall ha fullmakt från sin förening om det inte är ordföranden från respektive förening som är ombud. Möteshandlingar hittar du här.