Årsmöte

Förbundets årsstämma kommer hållas i Södertälje BKs lokaler den 26 mars i direkt anslutning till SM-tävlingarna. Alla har närvarorätt men rösträtt har bara betalande föreningar. Den som är ombud för en förening skall ha fullmakt från föreningens styrelse. Dagordning mm finns på adressen www.armborstunionen.se/am2016


Värdförening