x-Gammalt dokument Regler - medeltid

Nationella regler för medeltida armborstskytte

§ 1 Armborst skall vara av modell som förekom i Europa från 1100-1500-talet. Armborstet får vara försett med pilränna för trefjädrade pilar.

§ 2 Materialet i båge skall vara av trä, horn, glasfiber, stål eller duralaluminium. Modernt material i bågen skall täckas så att det inte syns. Stål- och aluminiumbågar skall vara säkerhetslindade. Bågens styrka får inte överstiga 250 pounds (ca 114 kg) efter lindning (arrangören får tillåta högre dragvikter).

§ 3 Riktmedel får inte finnas på armborstet

§ 4 Avfyrningsmekanismen skall vara enkelaxlad (ej utväxling, kullager, snälltryck mm.)

§ 5 Alla former av hjälpmedel för att spänna armborstet är tillåtna.

§ 6 Pilar skall vara av trä med fenor av naturmaterial (trä, skinn eller fjädrar).

§ 7 Pilspetsar skall vara av ett utförande som inte orsakar mer slitage än nödvändigt på målen (man bör undvika skärande kanter mm). Tävlingsarrangör får specificera vilka spetsar som skall tillåtas.

§ 8 Pilarna kan vara försedda med upp till tre fjädrar.