VM i Portugal

Resultatet från 3D-VM och Foresttävlingen finns på www.armborst.se och på WCSAs hamsida. Rankingen är uppdaterad.

Vi har efter dessa tävlingar även en ny Sverigeetta i sporting, Anders Tarukoski.