x- Gammalt dokument Regler - sporting

Nationella regler för armborstskytte i sportingklassen (internationellt Standard och freestyle)

§1 Vid tävling och uppvisning bör inte kammo-kläder användas. Om de ändå förekommer skall skytten utanpå dessa ha en reflexväst eller dylikt så att han syns tydligt.

§2 Armborst skall vara av sådan typ att det fram för allt är anpassat för jaktskytte.
• Materialet i båge skall vara av trä, glasfiber, stål eller duralaluminium. Stål- och aluminiumbågar skall vara säkerhetslindade. Både compound och recurvebågar är tillåtna.
• Bågens styrka bör överstiga 105 lbs (ca 47,5 kg)
• Sträng skall vara gjort av ett ickemetalliskt material.
• Balansvikter är tillåtna
• S.k ”armkrok” är tillåten i Svenska tävlingar men inte internationellt.

§4 Valfritt riktmedel får finnas på armborstet. T.ex. diopter eller kikarsikte. (Dock får det inte förekomma hjälpmedel för avståndsbedömning på eller i dem)

§5 Säkring skall finnas på armborstet.

§6 Alla former av hjälpmedel för att spänna armborstet är tillåtna.

§7 Pilar skall vara mellan 18-25” långa med minst 80gr spetsar.

§8 Pilspetsar skall vara av ett utförande som inte orsakar mer slitage än nödvändigt på målen (man bör undvika skärande kanter m.m). Tävlingsarrangör får specificera vilka spetsar som skall tillåtas.

§9 Pilarna får vara försedda med upp till tre fjädrar.

§10 För tavelskjutning skall FITA:s tioringade tavlor i storlekarna 25 (trespot), 40, 60, 80 och 120 användas.

§11 Laddat armborst får bara riktas på ett sådant sätt att det inte uppstår fara för andra skyttar eller åskådare. Arrangör bör, innan start, meddela vilka säkerhetsföreskrifter som gäller vid tävlingen. Om en deltagare bryter mot dessa föreskrifter skall denna skytt, efter en varning, diskvalificeras.

§12 Tävlingar:
12.1 Endast en klass förekommer (ej herr, dam mm). Om det finns fler än tre Juniorer kan priser delas ut i juniorklassen.
12.2 Priser/diplom bör delas ut om minst tre deltar i tävling.
12.3 Det skall uppmärksammas vem som är (i förekommande fall ges pris till) den bäste kvinnliga och bäste manligaskytten.
12.4 Svenska rekord skall noteras och rapporteras till Svenska ArmborstUnionen (SAU) som delar ut diplom för nya rekord.
12.5 För att delta i SM i sportingarmborstskytte eller för att representera Sverige internationellt skall man vara medlem i förening ansluten till SAU eller vara direktansluten till SAU.
12.6 SM inomhus och utomhus gäller stående skytte. I 3D-skytte får valfri skjutställning användas.
12.6 Det är tillåtet för personer som inte är medlemmar i SAU att delta i en motionsklass (ev. rekord mm registreras inte).
12.7 Endast förening ansluten till SAU kan ansöka om att få arrangera SM-tävling. Arrangerade förening skall ha utsett en tävlingsledare. Tävlingsledaren har även ansvar att besiktiga och godkänna deltagarnas utrustning. Tävlingsansvarig för tavelskytte kan delta i tävlingen. Vid 3D-tävling får banläggaren endast delta i motionsklass (utom tävlan). Övriga tävlingar får arrangeras av enskild person ansluten till SAU direkt eller via ansluten förening.

Vid internationella tävlingar i Sverige skall WCSAs reglemente följas.