x - Gammalt dok Regler - target (field)

Nationella regler för armborstskytte (targetklass)

§1 Armborst skall vara av sådan typ att det fram för allt är anpassat för prickskytte. • Materialet i båge skall vara av trä, glasfiber, stål eller duralaluminium. Stål- och aluminiumbågar skall vara säkerhetslindade. • Bågens styrka skall vara max 43kg (95 lbs) (arrangören får tillåta högre dragvikter). • Endast recurvebågar är tillåtna. Bågen får inte vara längre än 900mm. • Sträng måste vara av ickemataliskt material. • Draglängden från vilande sträng till fult uppdragen får inte överstiga 300mm. • Stöd för hand och kind får förekomma och likaså balansvikter. Dock får inte armborsten väga mer än 10kg.

§2 Siktet på armborstet Måste vara tvådelat (en del framtill och en baktill på armborstet). Avståndet mellan de två delarna får inte överstiga 720mm. Sikte med förstoring är inte tillåtet.

§3 Alla former av hjälpmedel för att spänna armborstet är förbjudna.

§4 Pilarna får vara av valfritt material. De skall ha en längd på mellan 304 och 475 mm. Diametern på pilarna får inte överstiga 8,33 mm.

§5 Pilspetsar skall vara av ett utförande som inte orsakar mer slitage än nödvändigt på målen (man bör undvika skärande kanter m.m). Tävlingsarrangör får specificera vilka spetsar som skall tillåtas.

§6 Pilarna får vara försedda med upp till tre fjädrar.

Vid internationella tävlingar i Sverige skall WCSAs regler följas. Det är också rekommenderat att skyttarna läser in sig på de internationella reglerna då dessa är mer detaljerade.