x - Gammalt dokument Tävlingsregler

Tävlingsregler i Svenska Armborstunionen (SAU)

§1 Endast en klass förekommer (ej herr, dam mm). Om det finns fler än tre Juniorer skall priser delas ut i juniorklassen.

§2 Priser/diplom bör delas ut om minst tre deltar i tävling.

§3 Det skall uppmärksammas vem som är (i förekommande fall ges pris till) den bäste kvinnliga och bäste manliga skytten.

§4 Tävlingsresultat skall rapporteras in till SAU.

§5 Svenska rekord skall noteras och rapporteras till SAU som delar ut diplom för nya rekord.

§6 För att delta i tävlingar sanktionerade av SAU eller för att representera Sverige internationellt skall man vara medlem i förening ansluten till SAU.

§7.1 SM inomhus och utomhus gäller stående skytte utan stöd. I 3D-skytte får valfri skjutställning användas. (Det är tillåtet för personer som inte är medlemmar i SAU att delta i en motionsklass (ev. rekord mm registreras inte)).

§8 Endast förening ansluten till SAU kan ansöka om att få arrangera SM-tävling. Arrangerade förening skall ha utsett en tävlingsledare. Tävlingsledaren har även ansvar att besiktiga och godkänna deltagarnas utrustning. Tävlingsansvarig för tavelskytte kan delta i tävlingen. Vid 3D-tävling får banläggaren endast delta i motionsklass (utom tävlan). Övriga tävlingar får arrangeras av enskild person ansluten till SAU.

§9 Vid tävlingar sanktionerade av SAU skall minst en domare godkänd av SAU finnas.

§10 Vid tävling får laddat armborst bara riktas på ett sådant sätt att det inte uppstår fara för andra skyttar eller åskådare. Arrangör bör, innan start, meddela vilka säkerhetsföreskrifter som gäller vid tävlingen. Om en deltagare bryter mot dessa föreskrifter skall denna skytt, efter en varning, diskvalificeras.

§11 Tävlingsformer som kan förekomma i SAU och där Svenska rekord registreras styrs av bilagan tävlingsformer.
Bilaga: Tävlingsformer i SAU I SAU har vi ett antal olika officiella tävlingsformer som vi registrerar rekord för. Anledningen till att vi har flera olika tävlingsformer är dels för att de tre olika klasserna haft olika traditioner men lika mycket förr att arrangörer av tävlingar skall kunna välja en tävlingsform som passar deras tidsschema. Varje tävlingsform skrivs med en kod som denna:

yRP/X (Z1, Z2… Zn)

Där:
y kan vara m=medeltid, h=historisk, f=field, p=pistol eller s=sporting.
P beskriver maxpoängen för tävlingen. (vanligtvis används maxpoäng 10p per pil med ett undantag för R90 ronden där man använder sig av maxpoängen 5p per pil).
X beskriver tavelstorleken (vi använder alltid FITAs standardtavlor och på 80, 60 och 40 cm, inomhus förekommer även WCSAs 25 cm-tavla. På alla tavlor används ”stortian” Innerringen i mitten av tian används bara för att markera fullträff men ger inte mer poäng.). z1, z2… zn anger avstånden om flera avstånd skjuts så fördelas alltid maxpoängen lika på de olika avstånden. Avstånden varierar mellan klasserna. Inomhus använder sig alla av 18m med undantag för pistol som skjuter på 10m.

utomhus är avstånden för:
Medeltid: 20, 30 och 40m
Historisk: 20, 30 och 40m
Field: 45, 55 och 65m
Sporting: 35, 45 och 55m
Pistol: fram fö allt 10m

De officiella tävlingsformerna inom SAU är:
(y)R30s/x (z1): Specialvariant där man bara räknar färjerna (så den tioringade tavlan blir "femringad"). Vitt 1p, svart 2p, blå 3p, röd 4p och gul 5p. Skyttarna skjuter 6 pilar på bestämt avstånd.
(y)R90s/x (z1, z2 & z3): Specialvariant av R180 där man bara räknar färgerna (så den tioringade tavlan blir "femringad"). Vitt 1p, svart 2p, blå 3p, röd 4p och gul 5p. Skyttarna skjuter 6 pilar på tre olika avstånd.
(y)R90/x (z1): En serie med 6 pilar på tioringad tavla på ett bestämt avstånd.
(y)R180/x (z1, z2 & z3): en serie med 6 pilar på tioringad tavla på tre olika avstånd.
(y)R200/x (z1): En serie á 20 pilar på tioringad tavla på givet avstånd.
(y)R300/x (z1): En serie á 30 pilar på tioringad tavla på givet avstånd.
(y)R600i/x (z1): Inomhusserie, två serier om 30 pilar på tioringad tavla 40cm (alt WCSA 25cm). Avståndet är 18m för alla dicipliner. Tavlor 25cm och 40cm finns att ladda ner på WCSAs hemsida
(y)R600/x (z1, z2 & z3): En serie á 20 pilar på tioringad tavla på vardera tre olika avstånd. X anger tavelstorleken i cm.
(y)R900/x (z1, z2 & z3): En serie á 30 pilar på tioringad tavla på vardera tre olika avstånd. X anger tavelstorleken i cm .
(y)R1200/x (z1, z2 & z3): Två R600 serier.
(y)R1800/x (z1, z2 & z3): Två R900 serier.

Övriga officiella tävlingsformer (utan rekordrapportering):
3D Skjutning på tredimentionella mål, en pil per mål. 10p för hjärtträff, 8p för lungträff, 5p kroppsträff (finns innerring i hjärtat skall denna räknas som 11p). Antal mål och kan variera. Maxavstånd 50m för field och sporting, 30 för medeltid och historisk.

2D Samma som 3D men med tvådimentionella mål. Forest: Samma som 3D men med djurtapeter på buttar.

Dessutom kan det arrangeras cuppspel, seriespel och andra mindre tävlingar med andra tävlingsformer. Regler för dessa fasställs i och med att SAU saktionerar tävlingen. (Inga SMrekord noteras för sådana tävlingar.)