ÅRSMÖTE SAU

Lördagen den 14 mars klockan 16:00 kommer årets årsmöte att hållas i Bollmorahallen digitalt (se nedan) i direkt anslutning till dagens tävlingar. Alla får närvara och yttra sig vid mötet men rösträtt har endast de personer som är utsedda av respektive klubb. Länk till dagord ning mm

SAUs årsmöte kommer dock att hållas som planerat på lördag klockan 16:00, men vi håller detta digitalt. Instruktioner om hur ni deltar vid mötet kommer finnas på hemsidan. Vi har plats för många personer så alla som är intresserade är välkomna att delta men det är bara representanter från föreningarna som har rösträtt.

Länk till årsmötet:
https://uu-se.zoom.us/j/997741945

Mötes ID: 997 741 945

Med mobil kan ni ringa något av följande:
+46850539728,,997741945# Sweden
+46844682488,,997741945# Sweden

Med vanlig telefon kan ni ringa något av dessa nummer och ange mötesidet ovan när ni blir uppmanade att göra detta.
+46 850 539 728 Sweden
+46 8 4468 2488 Sweden
+46 8 5052 0017 Sweden

Vi hörs på lördag

mvh/Gustav