Klubbtävling GAK

Härmed inbjudes samtliga skyttar i landet (Sporting, Target, Medeltid och Pistol) till GAK:s månadstävlingar som sker sista Lördag i varje månad. Tävlingarna kan vara 2-dagars tävlingar.

Jag ber utombys skyttar att meddela om de kommer, även preliminärt och erhålla svar eller bekräftelse. Detta för att försäkra sig om att tävlingen verkligen blir av. Dessutom är en föranmälan viktig för planeringen av antal tavlor, protokoll, placering av skyttar m.m.).

GAK hälsar er hjärtligt välkomna.
Micky Skottlund
Kontaktpersoner:
Micky : 0736- 74 05 74
Erik Szanto (ordf.) 0707-60 13 33
Boris Larsen: 0704-23 06 65