Årsmöte 2022

Även i år kommer vi på grund av Covid-19 att hålla vårt årsmöte digitalt via zoom. Vi kommer innom kort att lägga ut mer info om dagordning och handlingar och länkar innom kort men skriv upp tatumet redan nu.
Alla som vill har närvarorätt men rösträtt har bara de som har fullmakt från sin förening. Om ingen fullmakt finns har alltid föreningens ordförande rösträtten.

Plats: zoomlänk https://uu-se.zoom.us/j/64251725283
Tid: 20:00 den 6 april

För mer info och dagordning och andra dokument: http://www.armborstunionen.se/am2022/index.htm.