SM/postVM BPR

SM i bänkskytte samt postVM i bench och prone den 13-14 augusti 2022

När: SM i bänkskytte lördagen den 13 augusti, 200kr. För deltagande i postVM bench så skickas bänkresultatet in till WCSA för en extra avgift på 200kr (SM i bänk + postVM bench 400kr totalt). PostVM i prone söndagen den 14 augusti, 300kr varav 200kr är avgiften till WCSA.

Var: Danapilens utomhusbana, Rinkebyskogen i Danderyd. Utmed Danderydsvägen mitt emot Sätra prästgård. WGS84 DDM (lat, long) N 59° 25.4210, E 18° 0.3591

WGS84 DD (lat, long) 59.42368, 18.00599

RT90 6591300, 1624922

13 augusti: SM i bänkskytte och postVM bench Bänkskytte på 70m, 40cm tapet. Totalt 60 bult där 3 bultar skjuts under 5 min. Deltagare kan välja att tävla i SM eller postVM, eller både och. Resultatet för SM i bank och postVM bench skjuts under samma tävlingsomgång.

14 augusti postVM prone Prone, liggande skytte på 70m, 40cm tapet. Totalt 60 bult där 3 bultar skjuts under 5 min. Deltagare tävlar i postVM prone.

Klasser: Sporting.

Starttid: Samling kl. 9:30 för att rigga skjutplats på angiven position. Samma starttid båda dagarna.

Inskjutning och tävling: Start från ca kl. 10:00. Två inskjutningsomgångar, 3 bult under 5 min/omgång.

Mat: Enkel lunch kommer gå att köpa.

Avgifter:

Dag 1 Enbart deltagande i SM bänk, kostnad 200kr. För resultat till postVM bench tar WCSA en avgift på 200kr.

Dag 2 Deltagande i postVM prone, kostnad 300kr varav WCSA tar en avgift på 200kr.

Fullständigt deltagande båda dagarna 700kr.

Betalning sker kontant på plats eller via swish till Anders Tarukoski: 070-456 53 61. Anmälan: Senast 7 augusti till a.tarukoski@gmail.com. Vid anmälan måste följande uppges: För- och efternamn, klubb, samt vilken eller vilka tävlingar som anmälan avser (observera att SM i bänk, postVM bench och postVM prone är de tre olika tävlingarna som arrangeras).

I anmälan måste det även anges om arrangören behöver bistå med butt. Vid frågor kontaktas Anders på a.tarukoski@gmail.com

Material: Tävlingsvapen med licens. Bultarna behöver vara enhetliga per skjutomgång och märkta med namn/initialer.

För dag 1 behöver deltagare ta med skjutbänk, stol och egen butt. För dag 2 behöver deltagare ta med liggunderlag och egen butt. Om deltagare saknar egen butt kan arrangören bistå med begränsat antal mot en avgift på 100kr/tävlingsdag.

Information: Arrangören kan enbart ta emot ett begränsat antal deltagare per skjutdag. Arrangören reserverar sig även för om riktlinjerna från myndigheterna gällande covid-19 skulle ha ändrats till aktuellt datum.