SM i BPR

Välkommen till 70m-SM Bench och/eller Prone den 17-06-2023 i Lemnhult
Vi skjuter på samma äng som tidigare bakom husen vid kyrkogården. Använd helst parkeringen mittemot kyrkan så det inte blir för trångt vid skyttelinjen.

Vi börjar kl. 10 med SM:et i bänkskytte. När det är klar fastställs resultatet och medaljerna delas ut. Efter en liten rast fortsätter vi med SM:et i liggande skytte vilket också ger medaljer. Korta raster hålls även efter varje tävlingshalva.

Deltagningsavgifterna är 300 kr per tävlingsgren och betalas samtidigt med anmällningen senast den 12:e juni. Skyttarna står själva för sina bänkar och pilfång medan arrangören tillhandahåller bara papperstavlorna i valvis 40 cm eller 3-spot-remsa. Några få högvärdiga pilfång kan lånas på plats mot betalning av 200 kr per tävlingsgren till

Bankgiro 797-2821 eller Swish 0760763744

Glöm inte att märka betalningarna med namn och förnamn!