SAUs årsmöte

Årsmötet kommer hållas den 19 april 2023 och kommer ske digitalt. Länk till mötet och handlingar finns www.armborstunionen.se/am2023