SAUs stadgar

Nya stadgar för SAU är faststälda vid årsmötet i juni 2008 och kan laddas ner här.