Regler - Pistolarmborstskytte

Nationella regler för pistolarmborstskytt

§1 Armborst skall uppfylla följande kriterier:. • Materialet i båge skall vara av trä, glasfiber, stål eller duralaluminium. Stål- och aluminiumbågar skall vara säkerhetslindade. Både compound och recurvebågar är tillåtna. • Bågens styrka skall inte överstiga 150 lbs. • Balansvikter är ej tillåtna

§2 Tillåtna riktmedel är diopter, korn eller rödpunktsikte.

§3 Säkring skall finnas på armborstet

§4 Alla former av hjälpmedel för att spänna armborstet är tillåtna.

§5 Pilar skall vara anpassade till vapnet.

§6 Pilspetsar skall vara av ett utförande som inte orsakar mer slitage än nödvändigt på målen (man bör undvika skärande kanter m.m). Tävlingsarrangör får specificera vilka spetsar som skall tillåtas.

§7 Pilarna får vara försedda med upp till tre fjädrar.

§8 Pistolarmborstet skall hållas med en hand. Vare sig Vapnet, Handen som håller i vapnet eller tillhörande arm får inte ha extra stöd.