3D i Styringheims medeltida tältläger

(ej sanktionerad av SAU)

#namnpoäng
1Jan Huzeliuz70*
2Lena Eklund70
3Tobias44
4Gustav Malmborg41

* (antalet ringhjärtan)