öppet 3D KM för SmAS

#) Skytt (klubb)
1) Andreas Fritz (SmAS)
2) Günter Wetzler (SmAS)
3) Dan Koril (SmAS)
4) Per Andersson (SmAS)
5) Brunhild Wetzler (SmAS)
6) Edith Wetzler (SmAS)
7) Arnhild Wetzler (SmAS)

mer info kommer innom kort. Tävlingen kommer även vara öppen för övriga iskyttar. Är du intresserad så hör av dig till Günter W.