2a - Säkerhet

2b-Utrustning

4 - Utomhus tavla

6 - Inomhus tavla

8 - 3D

9 - BPR

A - Appendix

Regler - Doping

Regler - Harpunskytte

Regler - Historiskt armborstskytte

Regler - Pistolarmborstskytte

Regler - Pneumatiskt armborstskytte

SAUs stadgar

WCSAs regelverk

x - Gammalt dok Regler - target (field)

x - Gammalt dokument Talvlor

x - Gammalt dokument Tävlingsregler

x- Gammalt dokument Regler - sporting

x-Gammalt dokument Regler - medeltid