Regler - Doping

Regler - Harpunskytte

Regler - Historiskt armborstskytte

Regler - medeltid

Regler - Pistolarmborstskytte

Regler - Pneumatiskt armborstskytte

Regler - sporting

Regler - target (fd. field)

SAUs stadgar

Talvlor

Tävlingsregler

WCSAs regelverk